De laatste jaren zijn personen met verward gedrag (‘verwarde personen’) vaak in het nieuws vanwege overlast. Er is veel discussie over de interpretatie van het begrip ‘verwarde personen’, de cijfers hierover, de voorgestelde aanpak en de rol van ggz. Dit essay van Niels Mulder – gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie – biedt een kritische beschouwing van het begrip ‘verwarde personen’, de vermeende toename en de rol van de ggz hierbij.

Download essay ‘Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood’.

Print Friendly, PDF & Email