Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) is een protocollaire behandeling die werkzaam is bij patiënten die leiden aan angsten, negatieve gedachten en/of herinneringen na traumatische gebeurtenissen. Bij deze behandelvorm worden de herinneringen van de patiënt aan de traumatische gebeurtenis ge(re)activeerd. Gelijktijdig wordt daarbij een afleidende stimulus aangeboden. De afleidende stimulus voor de patiënt kan visueel, het volgen van de vingers van de therapeut, of auditief, het volgen van klikjes op een koptelefoon, worden aangeboden. 

Door patiënten traumatische gebeurtenissen gecontroleerd te laten herbeleven en gelijktijdig een afleidende stimulus aan te bieden worden de beperkende irreële angsten en cognities van patiënten weggenomen of verminderd.

Meer informatie (abonnement op GGZ Nurse Academy vereist)

Print Friendly, PDF & Email