Kosten in de gezondheidszorg zijn de laatste jaren sterk gestegen. De geestelijke gezondheidszorg laat een nog sterkere stijging zien. Om de kosten van de geestelijke gezondheidszorg onder controle te houden zijn er plannen om een eigen bijdrage in te voeren voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en de eigen bijdrage voor eerstelijns psychologische zorg te verhogen.

Dit rapport brengt de mogelijke gevolgen van een eigen bijdrage in de ggz in kaart. De huidige situatie met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg is in kaart gebracht in termen van zorguitgaven, zorggebruik en arbeidsproductiviteit.

Met beschikbare kennis uit de literatuur over prijsgevoeligheid is geschat wat de afname in zorggebruik zou kunnen zijn onder invoering van de eigen bijdrage. Vervolgens zijn verschillende scenario’s doorgerekend, die van elkaar verschillen in termen van de groep cliënten die als gevolg van de invoer van de eigen bijdrage niet langer kiest van geestelijke gezondheidszorg gebruik te maken.

Download rapport

Print Friendly, PDF & Email