Een tbs’er die in het verleden een ernstig delict heeft gepleegd, gaat op onbegeleid verlof. ‘Onverteerbaar voor de slachtoffers’, zeggen sommigen. ‘Vragen om moeilijkheden’, zeggen anderen. Het zijn reacties die ze bij TBS Nederland, een initiatief van 11 forensisch psychiatrische centra/klinieken in Nederland, goed begrijpen. Het verdriet en de woede kunnen niet worden weggenomen. TBS Nederland probeert in een helder artikel wel uit te leggen hoe zorgvuldig ze te werk gaan.

Enkele relevante zaken m.b.t. TBS:

  • Het verloftraject start altijd met ‘beveiligd begeleid verlof’. Gaat dit goed dan gaat dit over in ‘begeleid verlof’. Pas na enkele jaren kan er ‘onbegeleid verlof’ worden aangevraagd. Dit kan dan nog gevolgd worden door ‘transmuraal verlof’ en ‘proefverlof’. De verloffasen gaan alleen van start wanneer het gedrag van de tbs’er past bij de vrijheden die hij krijgt. De fases van het verloftraject worden hier uitgebreid beschreven.
  • Verlofprocedures zijn zeer zorgvuldig. Zo wordt elke keer dat een patiënt daadwerkelijk op verlof gaat afgewogen of het verantwoord is dat hij op dat moment op verlof gaat. Vindt het behandelteam het niet verantwoord, dan gaat de patiënt niet op verlof. De uitgebreide verlofcriteria vindt u hier.
  • Ondanks de zorgvuldige verlofprocedure blijft de vraag staan: hoe gevaarlijk is een tbs’er op onbegeleid verlof? Dat zou je kunnen afleiden uit de cijfers. Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 50.000 verloven van tbs-patiënten. Dat betekent dat er 50.000 keer een tbs-patiënt buiten de muren is. In 2015 kwam het 49 keer voor dat een patiënt niet op tijd terug was van verlof of dat hij niet op de afgesproken plaats was. In het overgrote deel van deze gevallen ging het om kortdurende ongeoorloofde afwezigheid. Dit betekent dat er in 0,1% van de verloven sprake was van ongeoorloofde afwezigheid. Drie keer pleegde iemand opnieuw een strafbaar feit. Dat betekent dat het in 0,006% van het aantal verloven fout ging.

    Lees het volledige bericht op TBS Nederland.

    Als een tbs’er op verlof ontsnapt, dan schreeuwen media doorgaans moord en brand. Uit het onderzoek van Rianne Lachmeijer bleek al dat tbs in veel gevallen heel goed werkt. Alleen: de aandacht voor de enkeling die op verlof ontsnapt zorgt voor beleid dat dit succes juist in gevaar brengt. Naar aanleiding van haar onderzoek schreef Rianna Lachmeijer een artikel in de Correspondent dat op woensdag 18 november 2015 werd gepubliceerd.

    Print Friendly, PDF & Email