In het hoofdstuk ‘Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen’ in het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®) wordt beschreven dat psychotische stoornissen een heterogene groep vormen. De ernst van de symptomen kan een aantal belangrijke aspecten voorspellen van de ziekte als geheel, bijvoorbeeld over de mate waarin sprake is van cognitieve en/of neurobiologische deficiënties.

Met dimensionale beoordelingsinstrumenten kunnen betekenisvolle variaties in de ernst van de symptomen worden gemeten, die kunnen helpen bij het opstellen van het behandelplan, beslissingen over de prognose en onderzoek naar de pathofysiologische mechanismen.

Subschalen
De schaal Dimensionale beoordeling van de ernst van psychosesymptomen bevat subschalen voor een dimensionale beoordeling van de primaire psychosesymptomen, te weten hallucinaties, wanen, gedesorganiseerde spraak, abnormaal psychomotorisch gedrag en negatieve symptomen.

Ook is een subschaal opgenomen voor een dimensionale benadering van cognitieve beperkingen. Veel mensen met psychotische stoornissen hebben verschillende typen cognitieve beperkingen die voorspellen hoe goed zij kunnen functioneren.

Verder zijn subschalen opgenomen voor een dimensionale beoordeling van depressiviteit en manie, die clinici kunnen attenderen op eventuele stemmingspathologie.

De ernst van de stemmingssymptomen bij een psychose heeft een prognostische waarde en bepaalt mede de behandeling.

Scoring
Zie voor scoringsinstructies het hoofdstuk ‘Meetinstrumenten en modellen in ontwikkeling’ in het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5).

Downloaden

Print Friendly, PDF & Email