Patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) hebben vaker overgewicht, verhoogde bloedsuikers, en diabetes mellitus dan de algemene bevolking. Voor een goede diabetesregulatie zijn begrip van de aandoening en leefstijlaanpassing essentieel. En juist deze aspecten vormen een flinke hindernis voor EPA-patiënten. Immers – inherent aan hun psychische aandoening – hebben zij problemen met overzicht houden en zich aanpassen aan de omstandigheden. Als de huisarts en de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) actief zoeken naar de hiaten in het zelfmanagement en daarop gerichte ondersteuning inzetten, is het mogelijk om deze groep patiënten een beter gezondheidsperspectief te bieden. Voorwaarde hiervoor is dat alle betrokken professionals (huisarts en POH-S, POH-GGZ, casemanager, psychiater, thuiszorg) gezamenlijk optrekken.

Meer informatie artikel gepubliceerd in Bijblijven, Volume 19 / 2003 – Volume 31 / 2015. 

Print Friendly, PDF & Email