In deze bijdrage belichten we het psychisch welbevinden van voltijdse en deeltijdse huisvrouwen in Europa. We gaan na of er verschillen inzake welbevinden zijn naargelang van de activiteits- status van vrouwen in landen met een verschillend welvaartsregime. Zijn er ergens ‘desperate housewives’? Deze vraag sluit aan bij de vraag of er in Europa ’desperate housework‘ is (Aassve e.a., 2014) en bij de vraag waar in Europa betaalde werkuren of eerder zorguren de ‘happy hours’ zijn voor vrouwen (Boye, 2008).
Download artikel (let op: vanaf pagina 107)

Print Friendly, PDF & Email