Het Depressie Initiatief is een landelijk programma waarin gestreefd wordt de depressie zorg in Nederland te verbeteren.

Van 2006 tot en met 2011 werd het Depressie Initiatief uitgevoerd. Het Depressie Initiatief was een landelijk programma waarin onder leiding van het Trimbos-instituut 30 GGZ instellingen, 80 huisartspraktijken, het VU medisch centrum en het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) zich hebben ingezet voor optimale zorg voor mensen met een depressie. Ook werd nauw samengewerkt met de Europese Alliantie tegen Depressie (EAAD).

Doel van het Depressie Initiatief was meer inzicht bieden in het verschijnsel depressie, het vóórkomen van depressie en het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe behandelmethoden op grond van vernieuwde inzichten. Het Depressie Initiatief werd mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Het Depressie Initiatief is inmiddels succesvol afgerond en een overzicht van de resultaten kunt u op de website van Trimbos vinden.

Print Friendly, PDF & Email