Er zijn verschillende richtlijnen gericht op de diagnostiek van dementie, waarvan de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie‘ ((Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, 2005)) de belangrijkste is. Daarnaast zijn er de ‘NHG-Standaard dementie‘(( NHG, 2012)) voor huisartsen en de ‘Handreiking Diagnostiek en dementie‘ (Verenso, 2008). Ook beschrijft de Zorgstandaard Dementie ((Alzheimer Nederland & Vilans, 2013)) waar goede ziekte- en zorgdiagnostiek bij dementie aan moet voldoen. De CBO-richtlijn wordt momenteel herzien. Door het dynamische ziekteproces is er geen standaard werkwijze en wordt de zorgstandaard afgestemd op de individuele situatie. Casemanagement heeft hierin ook een plaats ((Alzheimer Nederland & Vilans, 2013)).

Bron
Papma JM (Alzheimercentrum zuidwest Nederland), Bekkenkamp D (Alzheimer Nederland), Meijer S (RIVM). Dementie: Wat zijn de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheidstoestand\Ziekten en aandoeningen\Psychische stoornissen\Dementie, 23 juni 2014.

Print Friendly, PDF & Email