Slachtoffers van marteling laten over het algemeen meer psychopathologie zien dan slachtoffers van andere vormen van trauma. De huidige behandeling van martelingsslachtoffers lijkt niet goed aan te sluiten, somatische comorbiditeit lijkt hierin een rol te spelen. In dit onderzoek wordt gekeken of marteling van invloed is op het behandelverloop (drop out, no show, behandelduur en klachtenreductie) en wat daarbij de rol is van somatische klachten. De gegevens van 75 participanten zijn opgenomen in een pretest- posttest onderzoeksdesign. De participanten waren vluchtelingen en asielzoekers in behandeling bij Centrum’45, een expertisecentrum voor psychotrauma. Uit huidig onderzoek blijkt dat marteling geen invloed heeft op behandelverloop. Daarnaast bleek er geen verschil in somatisch klachten tussen mensen die gemarteld zijn versus mensen die niet gemarteld zijn en somatische klachten bleken niet van invloed op het behandelverloop. Behandeling leidde bij de meeste participanten tot weinig klachtenreductie, verder onderzoek dient hierop in te gaan.
Download onderzoek

Print Friendly, PDF & Email