Chronische pijn veroorzaakt zowel psychische als fysieke symptomen. In dit literatuuroverzicht werd onderzocht wat de rol van ABI (Acceptance Based Interventions) mogelijk zijn in het verlichten van de symptomen van chronische pijn. Het onderliggende construct van ABI dat mogelijk leidt tot symptoom remissie is acceptatie. Uit de besproken onderzoeken kwam naar voren dat het fysiek functioneren verbeterde, ondanks dat de variabele pijnintensiteit niet significant afnam. Daarnaast werden er positieve effecten gevonden van ABI op de psychische uitkomst maten angst en depressieve klachten. Acceptatie lijkt een faciliterende rol te spelen in het ontwikkelen van effectieve gedragingen van de patiënten om met de pijn om te gaan. Zowel op fysiek als psychisch vlak. Tot slot lijkt er een aanwijzing te zijn dat stress kan leiden tot een verbeterde weerstand, welke mogelijk het verbeterd fysiek functioneren van de patiënten met chronische pijn kan verklaren. De bevindingen uit het besproken onderzoek lijken de effectiviteit van ABI te onderbouwen.

Download BACHELORTHESE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE

Print Friendly, PDF & Email