Populaire en wetenschappelijke definities van psychopathie zijn niet neutraal en lijken stereotiep denken te bevorderen. Zo wordt de psychopaat vaak afgebeeld als sociaal roofdier of als koelbloedig beest. Dergelijke metaforen kunnen leiden tot een vertekend beeld over hoe personen met psychopathische trekken emoties en sociale relaties ervaren, en hun criminele daden beleven. Vaak wordt de psychische en contextuele inbedding van psychopathisch gedrag genegeerd. Via een gedetailleerd onderzoek van het affectief, interpersoonlijk en antisociaal leven van een adolescente man met uitgesproken psychopathische trekken, trachten de auteura genuanceerd te schetsen hoe hij in de sociale wereld staat. Gebaseerd op het casusmateriaal, geven de auteurs aan dat zijn antisociaal gedrag en zijn positionering op emotioneel en interpersoonlijk vlak getuigen van defensieve processen en van een psychotische structuur.

Downloaden

Print Friendly, PDF & Email