In de huidige studie wordt de convergente validiteit van de Anxiety Disorders Interview Schedule – Licht Verstandelijk Beperkten – subschaal posttraumatische-stressstoornis (ADIS- LVB) onderzocht. De ADIS-LVB is een diagnostisch instrument ontwikkeld voor de onderkenning van een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), volgens de DSM-IV-TR en DSM-5. Tot op heden ontbreekt een betrouwbaar en valide diagnostisch instrument die de symptomen van PTSS op adequate wijze in kaart brengt bij de LVB-doelgroep. Om de convergente validiteit te bepalen is gekeken naar de samenhang tussen de ADIS-LVB en de Impact of Event Scale-Intellectual Disability (IES-IDs). De IES-IDs stelt subjectieve angst vast, veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis. Een sterk verband werd verwacht gezien de overlappende constructen van beide meetinstrumenten. De diagnostische instrumenten zijn afgenomen bij zowel mannen (n=41) als vrouwen (n=20) in de leeftijd van 18 tot 72 jaar. De participanten hebben een totaal Intelligentie Quotiënt (IQ) tussen de 51 en 84 en krijgen behandeling of begeleiding vanuit een gehandicaptenzorginstelling in Oost- of Zuid-Nederland. Een gemiddeld sterk positief verband is gevonden tussen de ADIS-LVB DSM-IV-TR criteria en de IES-IDs (rs=.58, p <.001, eenzijdig). Een middelmatig positief verband is gevonden tussen de ADIS-LVB DSM-5 criteria en de IES-IDs (rs=.43, p <.001, eenzijdig). Geconcludeerd kan worden dat binnen het huidige onderzoek geen sterk bewijs is gevonden voor de veronderstelling dat de ADIS-LVB het concept PTSS meet, waardoor het instrument in de huidige vorm niet ingezet kan worden voor de onderkenning van PTSS bij de LVB-doelgroep.
Download masterthesis

Print Friendly, PDF & Email