In het kader van de aanpak van overgewicht bij Haagse kinderen en jongeren is er van de situatie rond het Haagse Oranjeplein e.o. een community analyse gemaakt. Hiertoe zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, o.a. onder jongeren, volwassenen en ondernemers. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om de aanpak van overgewicht bij te sturen: zit men met de keuze voor bepaalde interventies in de wijk op de goede weg? Onderstaand artikel licht de verschillende onderzoeken van de community analyse toe en presenteert de resultaten. Het artikel eindigt met informatie over hoe de aanpak vorm krijgt.

download artikel

Print Friendly, PDF & Email