In Nederland heeft één op de vier volwassenen ooit, en 4% in de afgelopen maand geblowd.Naar schatting gebruikt ongeveer 1% van de Nederlanders (bijna) dagelijks. Op jonge leeftijd beginnen met gebruik en veel cannabis gebruiken verhogen het risico op nadelige gevolgen (psychisch, cognitief en lichamelijk). Acute risico’s zijn angst, paniek, acute psychosen en verkeersongevallen. Het stimulerende effect van THC op het beloning-systeem van de hersenen brengt het risico van verslaving met zich mee. Naar schatting raakt één op de tien mensen die ooit cannabis roken eraan verslaafd. Hoewel de verslaving ook zonder professionele hulp kan verdwijnen, blijft signalering van (problematisch) cannabisgebruik belangrijk. Momenteel bereikt hulp of ondersteuning nog niet iedereen die daar baat bij heeft.In dit artikel wordt aangegeven hoe cannabisgebruik bespreekbaar gemaakt kan worden, en belichten de auteurs vanuit verschillende scenario’s de beschikbare ondersteunings- en behandelopties.

Meer informatie (abonnement op GGZ Nurse Academy vereist)

Print Friendly, PDF & Email