De Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) is een instrument om te screenen naar psychiatrische klachten. Dit document is de Nederlandse vertaling en bewerking van de originele BPRS. In dit document is naast het instrument ook een korte richtlijn opgenomen, die ontworpen is voor het gebruik van de BPRS bij een ambulante psychiatrische populatie. De handleiding bevat verder een interviewschema, definities van symptomen en specifieke ankerpunten voor de beoordeling van symptomen.

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

Print Friendly, PDF & Email