Aan het Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg 2014-2017 hebben de volgende partijen bijgedragen:

-GGZ Nederland (GGZ N)
-Landelijk Platform GGz (LPGGz)
-Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
-Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-Platform MEER GGZ
-Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
-Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG)
-Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
-Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
-De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

U kunt het akkoord hieronder downloaden.

Download bestuurlijk-akkoord-ggz-2014-2017

Print Friendly, PDF & Email