Wat doet een gezondheidszorgpsycholoog precies? Waarin onderscheidt hij zich van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten, zoals de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, en van niet-BIG-geregistreerde psychologen zoals de masterpsycholoog? En, hoe verhoudt dit  werk zich tot dat van de psychotherapeut, een beroep dat voor velen erg lijkt op dat van de gezondheidszorgpsycholoog en de klinisch psycholoog?
In het beroepsprofiel gz-psycholoog wordt antwoord gegeven op deze vragen en worden specialisten aan het woord gelaten.

In vrijwel elke gezondheidszorginstelling in Nederland werken gezondheidszorgpsychologen. We komen hen tegen in instellingen en vrijgevestigde praktijken in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ
(G-GGZ), en op tal van andere plaatsen in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor forensische zorg, de gehandicaptenzorg, de verslavingszorg, verpleeghuizen en in de jeugdhulp. Ook kunnen we gezondheidszorgpsychologen vinden buiten de directe gezondheidszorg, zoals in scholen en bij arbodiensten.

Duidelijke beschrijving en bijdrage aan betere positionering
Het beroepsprofiel geeft een duidelijke beschrijving van het specialisme gezondheidszorgpsycholoog en draagt bij aan een betere positionering ervan. Het is belangrijk voor de beroepsgroep zelf, maar vooral ook voor de buitenwereld: beleidsmakers, directies van instellingen, zorgverzekeraars en verwijzers. Naast een algemene beschrijving van het beroep, komen ook vertegenwoordigers van het specialisme persoonlijk aan het woord.

Wil je graag het beroepsprofiel digitaal lezen en bewaren? Klik hier voor de digitale versie van het beroepsprofiel.

Print Friendly, PDF & Email