Sinds 1 januari 2014 kan de cliënt voor de behandeling van psychische klachten terecht bij de huisarts. De huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar de cliënt kan ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. 

Huisartsenzorg met extra ondersteuning voor psychische problematiek

De huisarts krijgt sinds 2014 extra geld om de cliënt samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ de cliënt helpt, blijft de huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling.

Kan de huisarts of POH-GGZ de cliënt onvoldoende behandelen? Dan kan hij de cliënt doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 nog de eerstelijns psychologische zorg). Maar hij kan ook meteen doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ (in 2013 nog de tweedelijns GGZ). Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis of gespecialiseerde GGZ.

Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen

Sinds 2014 valt de zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
  • Een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet). Hiermee krijgt de cliënt hulp bij psychische problemen.
  • Een combinatie van gesprekken en e-Health.

Niet alle zorg wordt vergoed. Welke GGZ-zorg verzekerd is, kan de cliënt of hulpverlener nakijken op de website van het Zorginstituut Nederland.

Vergoeding behandelingen Basis GGZ

Sinds 2014 krijgt de cliënt de behandelingen bij de psycholoog vergoed via de zorgverzekering. De eigen bijdrage van € 20 per consult is in 2014 verdwenen.

De meeste behandelingen in de Basis GGZ zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico van de zorgverzekering.

Keuzevrijheid voor zorgbehandelaar

De cliënt mag zelf kiezen welke zorgbehandelaar hij of zij wilt. Maar het kan zijn dat de cliënt niet alle kosten vergoed krijgt.

De zorgbehandelaar van de keuze van de cliënt declareert de rekening rechtstreeks bij de verzekeraar. Of de cliënt ontvangt zelf een factuur die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Hoe de vergoeding is geregeld verschilt per zorgverzekeraar.

Behandelingen Basis GGZ via internet

Via internet zijn er (zelf)testen en behandelingen beschikbaar die we e-health toepassingen noemen. E-health toepassingen worden vanaf 2014 steeds vaker ingezet. Vooral om psychische problemen op tijd te herkennen, te voorkomen en om zelfmanagement van cliënten te stimuleren.

Met deze online zelftesten kan de cliënt testen of hij/zij met een psychische stoornis te maken heeft. De testen zijn vaak zonder verwijzing van de huisarts of POH-GGZ te gebruiken. Ze zijn meestal gratis en anoniem.

Eigen regie bij psychische behandelingen

Binnen de Basis GGZ is er ruimte om zelf grip te houden op het leven van de cliënt. Of op de benodigde behandeling en ondersteuning. De cliënt kan het beste met de zorgaanbieder bespreken hoe hier invulling aan te geven.

Gespecialiseerde GGZ voor ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen

Zijn de problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen de psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan de huisarts de cliënt doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Mensen met zware psychische aandoeningen worden nu nog vaak opgenomen in een GGZ-instelling. Het kabinet wil dat deze patiënten vaker dichtbij huis zorg krijgen. Bijvoorbeeld verplichte begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek. Dit heet ambulante zorg.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met ernstige psychische aandoeningen behandeling in hun eigen omgeving prettig vinden. Ze kunnen dan de regie over hun leven blijven voeren.

In 2020 moet er 1/3 deel minder bedden in GGZ-instellingen zijn dan in 2008. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken hierbij regionaal samen om dit te bereiken.

Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg GGZ

De veranderingen in de GGZ staan in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 en in het Bestuurlijk Akkoord geestelijke gezondheidszorg 2014-2017. Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiënten- en familieorganisaties werken hierin samen.

Print Friendly, PDF & Email