Met Argus kan een eenduidige registratie plaatsvinden van de meest toegepaste vormen van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Argus is een gegevensset voor vrijheids-
beperkende interventies. Met Argus kan
een eenduidige registratie plaatsvinden
van de meest toegepaste vormen van
vrijheidsbeperkende interventies in de
geestelijke gezondheidszorg (ggz): diverse vormen van insluiting, fixatie en de gedwongen toediening van medicatie, vocht en/of voeding, ongeacht de juridische status van de patiënt.

Sinds 1 januari 2012 is het bijhouden van een Argus registratie verplicht voor zorgaanbieders in de ggz als gevolg van een wijziging van een van de regelingen in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
(Bopz). Om instellingen te ondersteunen
bij de implementatie en vragen over deze
gegevensset te beantwoorden, brengt GGZ Nederland deze handleiding uit.

In deze handleiding vindt u een concrete
beschrijving van Argus en de meerwaarde die deze gegevensset voor uw organisatie kan hebben. Ook vindt u hierin informatie over de implementatie en tips van verschillende
professionals die ervaring hebben met
de invoering en het gebruik van de Argus
registratie.

Print Friendly, PDF & Email