Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van IrisZorg en in het bijzonder van de jeugdkliniek te Tiel. Aanleiding hiervoor was een eerder verricht evaluatieonderzoek binnen de jeugdkliniek. Uit dit onderzoek was niet voldoende op te maken wat de reden voor jongeren was om te kiezen voor een klinische opname. De jeugdkliniek wilde dit graag duidelijk hebben. Dit document geeft antwoord op de vraag welke factoren, motieven en verwachtingen van jongeren, hun ouders en behandelaren meespeelden bij het maken van de keuze voor de klinische opname. Daarnaast geeft het document weer welke toegevoegde waarde betrokkenen toekennen aan de jeugdkliniek. Antwoorden zijn geformuleerd naar aanleiding van een literatuur-, documenten- en praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek besloeg achttien interviews onder drie respondentgroepen, te weten jongeren, hun ouders en ambulant behandelaren. Uit het onderzoek blijkt dat de respondentgroepen verschillende factoren aankaartten, die ook door de literatuur of documenten worden genoemd. In totaal worden zeven factoren door meerdere partijen genoemd waaronder de motivatie van de jongere, de woonsituatie en de dagbesteding. Volgens betrokkenen is de kracht van de jeugdkliniek voornamelijk de structuur en het toezicht die geboden worden. Daarnaast blijkt de mogelijkheid om een psychologisch onderzoek uit te voeren en de aanwezigheid van verschillende disciplines van toegevoegde waarde te zijn. Jongeren noemden daarbij dat de aanwezigheid van groepsgenoten een helpend element is.

Lees onderzoek

Print Friendly, PDF & Email