In dit interdisciplinaire onderzoek zal worden onderzocht welke factoren bijdragen aan het ontwikkelen van een alcoholverslaving. Inzicht in de risicofactoren voor alcoholverslaving kan bijdragen aan de preventie en behandeling hiervan. Deze vraagstelling is eerder nooit opgelost, omdat er sprake is van een complex probleem. Gedrag, zoals alcoholgebruik, wordt beïnvloed op meerdere niveaus (intrapersoonlijk, interpersoonlijk, samenleving etc.) en er is sprake van interactie tussen deze invloeden. Integratie van de factoren is nodig om de interacties tussen de factoren bloot te leggen. Er is gekozen om vanuit de biomedische wetenschappen, de psychologie en de algemene sociale wetenschappen te zoeken naar invloedrijke factoren in een zo breed mogelijk veld.
Alcoholverslaving kan disciplinair neutraal gedefinieerd worden als afhankelijkheid van alcohol en controleverlies over alcoholconsumptie als resultaat van chronisch gebruik. Chronisch gebruik heeft namelijk neuroadaptaties tot gevolg, die ten ten grondslag liggen aan het ontstaan van afhankelijkheid. Daarnaast zorgen neuroadaptaties voor een vergrote impuls om alcohol te nuttigen en een verminderde controle over die impulsen, wat resulteert in controleverlies.Verslaving ontstaat door de interactie van factoren die invloed hebben op de alcoholinname en factoren die invloed hebben op de vatbaarheid voor verslaving. Hieruit volgt dat een alcoholverslaafde ouder, het zijn van een man, een sensatiezoekende persoonlijkheid, een impulsieve persoonlijkheid, slaapproblemen in de jeugd en stress onderdeel zijn van het risicoprofiel van alcoholverslaving.

Download Bachelorscriptie Liberal Arts & Sciences

Print Friendly, PDF & Email