Om de wachttijden terug te dringen in de ggz, de msz en de langdurige
zorg, treft de NZa extra maatregelen. Download het actieplan van de NZa.

Print Friendly, PDF & Email