Zowel naltrexone als acamprosaat lijken de kans dat personen terugkeren naar alcohol bij hen die aan alcohol afhankelijk waren te verminderen. Dit blijkt uit een systematische review en meta-analyse van gerandomiseerde gecontroleerde studies gepubliceerd vóór september 2013 werd uitgevoerd. Dit meldt Care4Cure.

Een random-effects model met behulp van een Mantel-Haenszel methode werd gebruikt om de meta-analyse uit te voeren.

De primaire uitkomstmaten waren de werkzaamheid van acamprosaat en naltrexone in het verminderen van vervallen/terugval in vergelijking met placebo in de behandeling van alcoholafhankelijkheid en de stopzetting van de behandeling.

Tweeëntwintig gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCTs) van de werkzaamheid van acamprosaat voldeden aan de inclusiecriteria voor de meta-analyse, met een totaal van 2649 deelnemers aan de acamprosaat groep en 2587 in de placebogroep. Zevenentwintig RCTs van de werkzaamheid van naltrexone voldeden aan de inclusiecriteria voor de meta-analyse, met een totaal van 2253 deelnemers in de groep naltrexone en 1946 in de placebogroep.

Print Friendly, PDF & Email