Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van haar antwoord op de brief van FODOK, Federatie van Ouders van Dove Kinderen over de teloorgang van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor doven en slechthorenden.

Bron: Aanbieding afschrift brief aan FODOK en Dovenschap over ggz voor doven en slechthorenden

Print Friendly, PDF & Email