GGZ Drenthe organiseert op 8 en 9 oktober 2015 in Zeegse (Dr.) een tweedaags symposium over gestoorde slaap. Het programma voor beide dagen is zo samengesteld, dat ook aan één van beide dagen deelgenomen kan worden.

In hoeverre is slaap een thema dat serieus onze aandacht krijgt in het werken met (forensisch) psychiatrische patiënten? Een groot deel van onze patiënten kampt met slaapproblemen. Deze slaapproblemen beïnvloeden de ernst van psychiatrische symptomatologie, behandelresponse, kwaliteit van leven, kans op suïcide. Slaapklachten kunnen daarnaast invloed hebben op impuls- en agressiecontrole en daardoor mogelijk leiden tot het plegen van delicten. Desondanks ligt er nog weinig focus op slaapproblemen in psychiatrische behandelingen. Dreigt slaapproblematiek het kind van de rekening te worden in een tijd waarin veel nadruk ligt op efficiëntie en een bij voorkeur kortdurend, liefst protocollair aanbod?

De inhoud

Waarover hebben we het eigenlijk als we spreken over slaapproblemen? Wat is gezonde slaap en wanneer wordt slapen problematisch? Welke diagnostische middelen staan ons ter beschikking om slaapstoornissen te beoordelen of samen met patiënten te exploreren? Welke slaapstoornissen komen voor in de (forensische) psychiatrie, wat is de invloed van psychofarmaca op slaap, wat zijn effecten van gestoorde slaap op het verloop van psychische problematiek? Hoe uit zich dit in grens-overschrijdend gedrag? Dragen bepaalde slaapproblemen bij aan het begaan van delicten, zoals huiselijk geweld, zedendelicten etc.? Of zijn die relaties niet te leggen? Hoe ontstaat ‘geweld’ volgens theorieën over verstoorde slaap? Wat is te zeggen over de (neuro)biologie van problematische slaap? In hoeverre is slaapproblematiek te veranderen en te behandelen? Is er verschil in behandeling van slaapstoornissen bij vaak complexe psychiatrische en forensische patiënten? Wat betekent het werken met patiënten met een slaaptekort voor ons behandelaanbod en voor de organisatie van onze zorg?

De sprekers

We hebben nationale en internationale sprekers uitgenodigd die ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring richting geven aan de inhoud van dit symposium.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor psychiaters, psychologen, huisartsen, juristen, P.J.-rapporteurs, reclasseringwerkers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Accreditatie

Accreditatie is inmiddels toegekend door:

  • NVvP: 8 okt. 5 punten en 9 okt. 6 punten
  • FGzPt: 8 okt. 5 punten en 9 okt. 4 punten
  • Cluster ABC1, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, en artsen v. verstandelijk gehandicapten: 8 okt. 5 punten en 9 okt. 6 punten
  • Bij NIP, VGCT, en de VCgP is de accreditatieaanvraag nog in behandeling.

Meer informatie en contactgegevens

Verdere informatie over aanmelding,kosten,programma en sprekers vindt u via de website:

https://www.ggzdrenthe.nl/over-ggz-drenthe/nieuws-en-agenda/agenda/symposium-gestoorde-slaap-een-onschuldig-probleem 

Print Friendly, PDF & Email