Terwijl de nieuwe structuur in de GGZ steeds meer vorm krijgt, bestaan rond de groep mensen met chronische problematiek nog veel vraagstukken die verder uitgekristalliseerd dienen te worden. De uitstroom van cliënten uit de specialistische GGZ heeft veel financiële, maatschappelijke en persoonlijke voordelen, maar om toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren is samenwerking tussen financiers, huisarts, wijkteams en zorgaanbieders van groot belang. 
Tijdens deze landelijke studiedag stellen we ons vragen rond goede (samenhangende en gecoördineerde) zorg voor mensen met chronische psychische problematiek in het nieuwe speelveld van de basis GGZ. Wat hoort thuis bij de specialistische GGZ en wat in de generalistische basis GGZ? En wat bij de huisarts (POH-GGZ)? Hoe verloopt de aansluiting met het sociale domein (WMO)? Welke rol speelt de verzekeraar? Hoe zit het met de ontwikkeling van zorgpaden?

Doelgroep 

Iedereen werkzaam en geïnteresseerd in de GGZ. Bijvoorbeeld vanuit de specialistische GGZ, generalistische basis GGZ en de huisartsenpraktijk, zorgverzekeraar, gemeente, wetenschap, … 

Datum & locatie:

19 januari 2016 Aristo Utrecht

Kosten

Deelname kost € 355,00 p.p. (excl. BTW). Collegakorting: € 25,00. 

Accreditatie

Aangevraagd voor: POH GGZ, NIP eerstelijnspsychologen en huisartsen (ABC1)

Meer informatie 

http://www.leidscongresbureau.nl/congres/chronisch

Print Friendly, PDF & Email