Op 15 juni aanstaande vindt het Congres Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen plaats in Antropia in Driebergen. Deze dag wordt georganiseerd door RINO Groep en NSPOH en richt zich op een integrale aanpak van ouderschap in context.


Doelgroep
Het congres wordt georganiseerd voor alle professionals in de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg, die ten minste op hbo-niveau zijn opgeleid. Dit zijn gezinswerkers in wijkteam of jeugdteam, verloskundigen, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, kinderartsen, POH-GGZ jeugd, huisartsen, kinder- en jeugdpsychologen, klinisch psychologen jeugd, psychotherapeuten jeugd, orthopedagogen, logopedisten, wijkverpleegkundigen.

Programma
Op dit congres komen de professionals zelf aan het woord. Ze belichten mogelijkheden en knelpunten in de ouder-kind relatie. Het programma wordt plenair geopend door dagvoorzitter Dr. Mascha Kamphuis, Drs. Marja Rexwinkel en Dr. Katie-Lee Weille.
In de middag heeft u keuze uit verschillende workshop over onderwerpen als:

  • Ouders in een andere cultuur
  • Ouder(s) worden: verwachtingen, rollen, relatie in verandering
  • Premature baby’s
  • Zeer jonge kinderen met een ziekte
  • Ontwikkelingsachterstand
  • Vechtscheiding en ouder-kindrelatie
  • Hechting van zeer jonge kinderen in het kader van voorzorg
  • Ontwikkelingsachterstand en dan?
  • Effectieve interventies bij huiselijk geweld
  • Behandeling ouder-kindrelatie bij trauma

Achtergrond
Ieder kind verdient een gelijke kans op een lichamelijk en emotioneel gezond en veilig leven. In de meeste gevallen gaat dat goed. Wanneer dit niet het geval is, en het grootbrengen met veel stress gepaard gaat, staat de ouder-kind relatie onder druk. Vroege signalering, informatieverschaffing en interventie helpt bij het bieden van een veilige relatie tussen ouder en kind. Een goede samenwerking tussen jeugdhulp, jeugd-ggz en jeugdgezondheidzorg is hierbij van groot belang. Om deze reden organiseren RINO Groep en NSPOH op 15 juni 2017 het congres Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de ABSG, DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, Registerplein, SKJ, SRVB en V&V.

Kosten
€ 295,–

Samen komen = korting
Werk je als jeugdverpleegkundige of jeugdarts? Neem dan jouw netwerkpartner uit de jeugdhulp of jeugd-ggz (werkzaam als maatschappelijk werker, orthopedagoog, (GZ-)psycholoog) mee naar het congres. Of andersom: werk je in jeugdhulp of jeugd-ggz neem dan jouw netwerkpartner mee.
Tarief tweede kaartje: € 225,–. Noem bij de opmerkingen elkaars naam of neem contact op met
congresbureau@rinogroep.nl

Twitter
Twitter mee via #stresscongres

Inschrijven en programma
www.rinogroep.nl/congresstressvolouderschap 

Print Friendly, PDF & Email