Wat doet u als blijkt dat de reguliere behandelingen te moeilijk zijn voor uw patiënt? Wat is uw strategie als ogenschijnlijk goede gesprekken met uw patiënt niet leiden tot daadwerkelijke verandering? Kán het zijn dat uw patiënt een laag IQ heeft? En als dit zo is, weet u dan hoe u uw behandeling binnen de reguliere GGZ kunt aanpassen en effectiever kunt maken? En weet u wanneer doorverwijzing zinvol is?

Herken zwakbegaafdheid

Centraal staan op dit congres volwassen patiënten die op zwakbegaafd niveau functioneren (IQ grofweg tussen 70-85) en die voor hun psychische klachten aangemeld worden in de reguliere GGZ. Patiënten die niet altijd zomaar passen in de efficiënte, gestroomlijnde, e-health proof zorgpaden, maar die wel een grote groep vertegenwoordigen in de GGZ. Statistisch gezien hebben 3 van de mensen hierboven afgebeeld een laag IQ. Maar wie van hen? Zou u ze herkennen?

Theorie en praktijk bij elkaar

Het congres Oog voor Laag IQ in de GGZ plaatst de (h)erkenning van deze doelgroep in een breder kader van patiënten die niet vanzelf in de hokjes van de GGZ passen. Na het bijwonen van dit congres heeft u praktische handreikingen gekregen die u direct kunt toepassen in uw GGZ-praktijk om goede zorg te bieden aan zwakbegaafde patiënten. De problematiek wordt geplaatst in de huidige maatschappelijke context en organisatie van de GGZ.

Meer informatie

Print Friendly, PDF & Email