In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.
De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspecten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, (neuro-) psychologische aspecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit. Specifieke thema’s zijn: farmacologische behandeling, preventie en vroegtijdige signalering, effectieve organisatie van zorg, e-health, zelfhulp, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

In de ochtend zal een aantal toonaangevende sprekers ingaan op de algemene thema’s. In de middag kunt u kiezen uit een 14-tal interactieve workshops waarin experts hun kennis en inzichten ten aanzien van meer specifieke behandelaspecten presenteren.

eettekstboek

PROGRAMMACOMMISSIE
-Prof. dr. Annemarie van Elburg (voorzitter)
-Dr. Greta Noordenbos
-Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek
-Tamara Berends, MSc

 

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd voor:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)
Registerplein
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en oudere geneeskunde)(ABC1)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
NVRG (Relatie- en gezinstherapie, Systeemtherapie)
NVK (Kinderartsen)
NIP-K&J (Kinder- en Jeugdpsychologie)
NVO-OG (orthopedagogen-Generalisten)
NVD (kwaliteitsregister paramedici (Diëtisten))
VGCt (Cognitief gedragstherapeuten)
Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

 

LOCATIE
Congrescentrum ‘De Reehorst’
Bennekomseweg 24 – 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 – 75 03 00
‘De Reehorst’ ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij ‘De Reehorst’ is ruime parkeergelegenheid.

 

KOSTEN
€ 310,00 (* incl. vroegboekkorting), na 15 april € 340,00 p.p.

Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen (niet in loondienst) en familieleden kunnen een korting aanvragen van 20% via emailadres: info@sympopna.nl.

 

INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

Na uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 23 mei 2018. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 23 mei 2018 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

 

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 – 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl

Print Friendly, PDF & Email