Dit congres wordt georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van FPC de Kijvelanden. FPC de Kijvelanden is onderdeel van Fivoor, een brede fusie-organisatie van partners in de forensische en intensieve psychiatrie in de Randstad. Samen met Palier (onderdeel van Parnassia Groep) en Aventurijn (onderdeel van Atrecht GGZ) wordt intensief gewerkt aan de vorming van één nieuwe organisatie. Fivoor, een sterke keten in de forensische en intensieve psychiatrie, is per 1 januari 2018 een feit.

Hulpverleners die zich elke dag opnieuw inzetten voor forensisch psychiatrische patiënten, streven permanent naar behandeling van hoge kwaliteit en zorg op maat voor patiënten die in het verleden ernstige gewelddadige delicten hebben gepleegd en een verhoogd risico op recidive hebben binnen en buiten de instelling. Professionals werken vaak onder hoogspanning omdat verschillende belangen moeten worden gediend: de veiligheid van het personeel, van medepatiënten en van de patiënt zelf. Daarnaast dragen zij verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers in de samenleving wanneer patiënten geresocialiseerd worden. Over hun schouders kijken politici, media, toezichthouders, financiers en publiek mee. Na een incident is er pittige kritiek. Bij successen is er helaas nog te weinig waardering. Hier ligt een uitdaging om onze waardevolle investering in een betekenisvol bestaan voor patiënten, en daarmee maatschappelijke veiligheid, te benadrukken.

Deze complexe werkelijkheid speelt door in de dagelijkse behandeling. Hier moeten (behandel)behoeften en rechten van de patiënt centraal staan en principes als ‘matched care’ en ‘shared decision-making’ gevolgd worden. Van professionals wordt verwacht dat zij patiënten binnen een bepaalde behandelduur kunnen resocialiseren zonder risico op recidive. Belangrijke vooruitgang om de kwaliteit van de risicotaxatie en de effectiviteit van forensische behandeling te verbeteren is geboekt. De realiteit is echter dat het uitsluiten van ernstige incidenten een illusie is. Dit maakt het werken in de forensische psychiatrie tot een zoektocht naar balans. Met beperkte middelen en mogelijkheden moeten zwaarwegende beslissingen worden genomen en grote verantwoordelijkheden worden gedragen.

Tijdens het congres ‘Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie’ wordt ingegaan op de mogelijkheden, maar ook op de grenzen, beperkingen en uitdagingen van de forensische psychiatrie en psychologie. Verschillende sprekers laten hierop hun licht schijnen, dit met het besef dat honderd procent veiligheid uiteindelijk een illusie is. Met deze gedachte gaan we ook in op de veiligheid van medewerkers in de forensische psychiatrie. Dagelijks ervaren we de grote noodzaak om met beperkte middelen te zorgen voor voldoende veiligheid van personeel. Waar we patiënten de mogelijkheid bieden om te oefenen met vrijheden met het oog op hun resocialisatie, maar gelijktijdig zorgdragen voor de veiligheid van personeel én van de samenleving.

Centraal staat: wat kan de forensische psychiatrie bieden? Wat zijn grenzen en onmogelijkheden? Wat kan en mag van de professional worden verwacht? Deze complexe werkelijkheden in de forensische psychiatrie zullen door een aantal gerenommeerde deskundigen worden ontrafeld. Er zal op deze congresdag ook voldoende ruimte zijn voor debat.

 

PROGRAMMACOMMISSIE

Prof. dr. Stefan Bogaerts
Hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Tilburg, departement ontwikkelingspsychologie en directeur-hoogleraar Onderzoek en Behandelinnovatie Fivoor/ FPC De Kijvelanden

Prof. dr. Henk Nijman
Senior onderzoeker bij Fivoor/ Aventurijn en bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Drs. Floor van Dijk
Psychiater/ bestuurder Fivoor/ Aventurijn

Drs. Machiel Polak
Psychiater/voorzitter raad van bestuur Fivoor/ FPC De Kijvelanden

Prof. dr. Berno van Meijel
Lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, VUmc en Parnassia Groep

Casper Nusselder
Voorzitter stichting Sympopna

 

ACCREDITATIE

4 punten – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

5 punten – Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals

Accreditatie ook aangevraagd voor:

  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)(ABC1)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten- (FGzPt)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
  • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
  • Registerplein

 

DOELGROEP
Het congres richt zich op alle professionals, managers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam in de forensische psychiatrie.

LOCATIE
Congrescentrum ‘De Doelen’, Rotterdam
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

KOSTEN
145,- euro.
Medewerkers FIVOOR – Kijvelanden kunnen voor dit congres gratis inschrijven (zie keuze inschrijfformulier).

INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
Het is ook mogelijk om uw gegevens (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl.

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Informatie

Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 – 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl

Print Friendly, PDF & Email