Deze literatuurstudie gaat over de verpleegkundige zorg omtrent cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg BPS. Wij zijn tot de ontdekking gekomen dat een aantal verpleegplannen opgesteld door de International Classification of Functioning and Disability, kortweg ICF (voorheen ICIDH), vanuit ons oogpunt niet meer geheel berusten op nieuwe literatuur en recent wetenschappelijk onderzoek. Met name een aantal verpleegkundige interventies zijn vanaf 2001 niet meer herzien.

De interventies die momenteel worden gesteld in de standaard verpleegplannen zijn vaak gericht op het overnemen van de autonomie en de verantwoordelijkheid van de cliënt. Wat bij deze doelgroep bevorderd tot zelfdestructief gedrag. Het is daarom van essentieel belang cliënten met BPS te benaderen als competente personen met verantwoordelijkheden. De plaats die je als verpleegkundige moet innemen in de zorg voor cliënten met BPS moet hierom gericht zijn op: dat de cliënt zelf “verstandige” keuzes maakt en de verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt.

In deze literatuurstudie bekijken wij diverse verpleegkundige theorieën en interventies over borderline problematiek. Daarbij zullen wij ons met name richten op evidence-based onderzoek en waar nodig overgaan op best-practice.

Wij zullen op basis van deze literatuurstudie een aantal aanbevelingen doen op de onderzochte verpleegplannen omtrent borderline problematiek. De aanbevelingen zijn geschreven vanuit onze eigen visie op basis van bestudeerde literatuur. Wij hopen zo meer bewustwording te bewerkstelligen omtrent het verpleegkundig handelen bij borderline problematiek.

A.Rijkeboer & M.Blok | Februari 2011 | Psychiatrie Nederland

Lees hier het artikel: Kwaliteitsverbetering voor verpleegkundigen: Verpleegplan herziening omtrent borderline problematiek.’ (pdf)