Floreren, goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Op vrijdag 3 juli promoveerde Janny Beernink-Wissink op het onderwerp “Floreren. Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen“.Mede aan de hand van het verhaal van een cliënte Anja laat zij zien waar het in dit onderzoek om draait. Enerzijds toont het de moeilijkheden en dilemma’s in de zorg voor […]

Lees verder

Een onderzoek naar de belemmerende en ondersteunende factoren voor deelname van bewoners met een achtergrond in de psychiatrie aan activiteiten in de wijk(centra)

‘Koffie om de Hoek’ is een inloopmiddag in een wijkcentrum voor bewoners met een achtergrond in de psychiatrie. Doelstelling van dit onderzoek is om meer kennis te verwerven over de doelgroep en hun ervaringen met de deelname aan activiteiten in de wijk. Doel is ook om zowel bewoners met een achtergrond in de psychiatrie als […]

Lees verder

Oorzaken en syndromen bij mensen met een verstandelijke beperking

De groep mensen met een verstandelijke beperking is zeer heterogeen. Er zijn verschillen in ernst, oorzaak, het ontstaan van gezondheidsproblemen en de leeftijd waarop de beperking zichtbaar wordt. Zoals in hoofdstuk 1 besproken kan de oorzaak voor de geboorte (prenataal), rond de geboorte (perinataal) of op jonge leeftijd (postnataal) liggen (zie ook tabel 1.2). In […]

Lees verder