Psyfar vs event 2017 – 9 mei 2017

Een jaar geleden vierden we de introductie van Psyfar vs tijdens een succesvol lanceringsevent. Inmiddels kunnen we terugkijken op drie mooie edities van ons praktijkgerichte nascholingsconcept over psychofarmacologie. Bijna 400 verpleegkundig specialisten hebben zich het afgelopen jaar verbonden aan Psyfar vs, een mooier resultaat dan we ooit durfden te dromen! Om alvast te noteren in je agenda: op dinsdag 9 mei organiseren we opnieuw een praktijkgericht, geaccrediteerd event vol interessante plenaire lezingen en interactieve workshops. Blok deze datum alvast in je agenda en stuur dit bericht door naar collega’s die – net als jij – hun kennis over psychofarmacologie willen vergroten!

Lees verder

Voorschrijven door verpleegkundigen. Een studie over taaksubstitutie en professionele zeggenschap

Verpleegkundigen schrijven op een juiste manier medicijnen voor en op een vergelijkbare manier als artsen. Echter, de wettelijke, educatieve en organisatorische voorwaarden waaronder verpleegkundigen voorschrijven verschillen aanzienlijk tussen landen, variërend van landen waar verpleegkundigen geheel onafhankelijk medicijnen voorschrijven tot landen waar voorschrijven door verpleegkundigen enkel is toegestaan onder strenge voorwaarde en strikte supervisie door artsen. […]

Lees verder

Verbeteringen herregistratie

In april is een Klankbordgroep Herregistratie gestart. De klantbordgroep zal de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) adviseren over verbeteringen van het herregistratieproces. Mocht jij als verpleegkundig specialist concrete verbetersuggesties hebben die je aan de Klankbordgroep wilt doorgeven, mail die dan voor 1 juni.Je kunt de mail sturen naar registers@venvn.nl. Vermeld als onderwerp: Klankbordgroep herregistratie VS. In de klankbordgroep hebben 5 verpleegkundig specialisten zitting. Alle […]

Lees verder

Dagelijkse praktijk van de psychiatrie

Deze praktijkgerichte training – voor basisartsen en verpleegkundig specialisten die maximaal twee jaar werkzaam zijn in de psychiatrie – laat je kennismaken met zeer relevante onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van het psychiatrie. Je kunt zelf casussen aandragen die besproken zullen worden. Naast de vastgestelde onderwerpen per training kun je zelf casussen aandragen die besproken […]

Lees verder