Generieke module Destigmatisering

De Generieke module Destigmatisering is beschikbaar. Stigma is een urgent probleem met soms verregaande gevolgen. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies.

Lees verder

STIGMA DOORBREKEN: SELFIE + POST-IT + DELEN = #HETRAAKTMIJOOK

Met #hetraaktmijook maak je het statement dat we allemaal geraakt worden of ooit geraakt zullen worden door psychische problemen: van onszelf, onze familie, vrienden, collega’s of mensen die we toevallig ontmoeten. Psychische aandoeningen hebben geen vooroordelen over wie ze zullen raken, laten we dus ook zelf geen vooroordelen hebben over psychische aandoeningen.” #hetraaktmijook heeft als […]

Lees verder

Psychiatrische aandoeningen, stigmatisering én de invloed van media

Een psychische aandoening treft bijna de helft (om precies te zijn 42,7%) van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Er rust nog een groot taboe op psychische aandoeningen als borderline, depressie, een angststoornis, autisme. Ook bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Sterker nog, er is sprake van een fenomeen dat nog nadeliger is dan de klachten zelf: stigmatisering. Mensen met een psychische ziekte, hebben er dus eigenlijk een tweede ziekte bij. Stigmatisering is ‘zo oud als de wereld’, maar wordt internationaal de laatste jaren steeds meer als ernstig knelpunt ervaren (de Goei, Plooy & Weeghel, 2006).

Lees verder

Media-aandacht voor ‘verwarde mensen’ leidt tot verdere stigmatisering

In het e-magazine GGZtotaal wordt dieper ingegaan op de beelden die er ontstaan over ‘verwarde mensen’, onder meer door hoe zij in de media worden belicht. Auteur Jannet Appelo legt uit hoe allerlei instanties (media, politie, kennisinstituten en zorgorganisaties) verschillende dingen bedoelen als ze het hebben over ‘mensen die in de war zijn’. We hanteren de […]

Lees verder

Samen Sterkt ontwikkelt mediabeleid rond stigma

Maak afspraken met politie en justitie over mediaberichtgeving, zoek samenwerking met mediapartners en maak afspraken over gezamenlijke initiatieven, maak het journalisten en programmamakers makkelijker om informatie en beeldmateriaal te halen bij mensen en instanties uit de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor professionele woordvoerders en ambassadeurs en zorg voor continuïteit en voldoende organisatie. Zo luiden kort samengevat […]

Lees verder

Stigmatisering in de GGZ: Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van psychosegevoelige cliënten met stigmatisering door professionals

Dit kwalitatieve praktijkonderzoek beschrijft op welke wijze psychosegevoelige cliënten tijdens een opname in Nederlandse GGZ-instellingen stigmatisering door professionals ervaren. Er wordt vanuit de sociologie en de cognitieve psychologie een omschrijving gegeven van het proces van stigmatisering. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van onderzoeksresultaten van onderzoek naar stigmatisering door professionals. Deze theorie wordt vergeleken met […]

Lees verder

Film en stigma: Weer een aanrader in de bioscoop

En weer draait in de bioscoop een film over psychische problemen en hoe daar mee om te gaan. De film X+Y gaat over Nathan, een hoogbegaafde jongen met symptomen in het autistisch spectrum, zijn moeder, zijn leraar en zijn teamgenoten. En dat alles tegen de achtergrond van een Britse ploeg, die oefent voor deelname aan […]

Lees verder

Opvattingen over psychische aandoeningen: Hoe komen ‘wij’ en ‘zij’ dichter bij elkaar?

In diverse onderzoeken onder hulpverleners in de Geestelijke Gezondheidszorg komt naar voren dat zij mensen met psychische aandoeningen stigmatiseren. Deze stigmatisering kan negatieve gevolgen hebben voor mensen met psychische aandoeningen. Wanneer mensen geloven dat psychische symptomen op een glijdende schaal voorkomen, blijken zij minder te stigmatiseren tegenover mensen met psychische aandoeningen. Dit fenomeen heet continuümdenken […]

Lees verder