Invloed van roken op farmacokinetiek van medicijnen

Eerder werd in het NTvG een patiënt beschreven met wisselende clozapinespiegels nadat hij was overgestapt van het roken van sigaretten op het gebruik van de e-sigaret en terug. Naast clozapine zijn er mogelijk meer geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte die gevoelig zijn voor interacties met roken. In dit artikel bespreekt de auteur hoe roken de farmacokinetiek van geneesmiddelen kan beïnvloeden en wordt een leidraad gegeven voor welke geneesmiddelen intensiever gecontroleerd moeten worden als patiënten hun rookgewoontes aanpassen. Tot slot biedt de auteur een overzicht van de bijsluiterinformatie over dosisaanpassing bij rokers en niet-rokers.

Lees verder

Wist je dat? Roken: een aantal feiten op een rij

Deze lijst met enkele feiten over roken is opgesteld omdat in de praktijk is gebleken dat over bepaalde onderwerpen binnen het thema roken verschillende cijfers als ‘feit’ in omloop zijn. Soms komt dit door een verschil in de toegepaste onderzoeksmethoden of de steekproef, maar ook kunnen verschillen ontstaan door de tijdsperiode waarin het onderzoek is […]

Lees verder

Interventie: BRAVO-kompas

Omschrijving Eigenaar NISB Beoordeling Geen beoordeling Thema’s Stressklachten / spanning / werkstress , Alcohol , Lichamelijke activiteit / beweegstimulering , Roken , Voeding , Ontspanning , Bewegingsstelsel / reuma , Settings Werk , Doelgroep Werkenden , Methodiek Scholing professionals / train de trainer , Internet / intranet , Lezing / presentatie , Voorlichtingsmateriaal , Workshop […]

Lees verder

Interventie: Coffeeshops

Het realiseren van een goede samenwerking met gemeenten, coffeeshopexploitanten en- personeel, buurtbewoners en politie. Dit is noodzakelijk om een goede afstemming te realiseren met betrekking tot beleid, om gedegen voorlichting en eventueel begeleiding te kunnen bieden aan coffeeshopbezoekers.

Lees verder

Interventie: B Smart / Doe effe normaal

– Leerlingen kennen de voor- en nadelen van roken, alcohol en gamen.- Leerlingen kunnen deze voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.- Leerlingen hebben hun eerste eigen mening gevormd over deze middelen.- Leerlingen kunnen verwoorden waarom ze middelen wel

Lees verder