Hoogleraar Jan Dirk Blom over personalized medicine

Met zijn polikliniek Zeldzame Ziekten (Parnassia) en zijn leerstoel bij de Universiteit Leiden draagt Jan Dirk al jaren de boodschap uit dat het DSM-systeem vele voordelen heeft, maar dat het tegelijk de moeite loont om patiënten waar mogelijk een diagnose op maat te bieden, ook als die niet voorkomt in de DSM. In zijn (Engelstalige) artikel gaat hij er dieper op in.

Lees verder