Pesten is kindermishandeling: OVER DAT ZOGENAAMD ONSCHULDIGE GEDRAG DAT PESTEN HEET

Pesten is niet min of meer gelijk aan kindermishandeling, pesten ís kindermishandeling, zo stelt Rob Gommans van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in een
betoog. Pesten vertoont grote overeenkomsten met kindermishandeling.
Zo komen de hoofdkenmerken van pesten, namelijk de agressie gericht op een ander, het systematische en langdurige karakter en de machtsongelijkheid tussen pester en gepeste, grotendeels overeen met de definitie van kindermishandeling.

Lees verder

Kindermishandeling is van alledag en komt ook in Nederland voor

Jaarlijks vinden er circa 190.000 incidenten van kindermishandeling plaats in Nederland. Ten minste 30-40 kinderen laten hierbij het leven. En dan hebben we het hier alleen maar over het aantal geregistreerde incidenten. Zou bijvoorbeeld het kind dat recent werd mishandeld niet door de ouders zijn aangemeld bij de hulpdiensten én eerder van het balkon zijn gehaald, dan was hij nooit bekend geweest.

Lees verder

Forse kritiek op Veilig Thuis: Nieuwe aanpak huiselijk geweld schiet tekort

De Inspectie Jeugdzorg heeft forse kritiek geuit op Veilig Thuis, een fusie van twee meldpunten voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Tien van de 26 onderzochte vestigingen schieten volgens de inspectie vaak in ernstige mate tekort in hun toezicht op de veiligheid van kinderen, meldt NRC.  Ook zijn vertrouwensartsen onbereikbaar, is de registratie niet in orde en […]

Lees verder

Pesten leidt tot slechtere psychische problemen dan kindermishandeling

Een nieuwe studie zou suggereren dat gepeste kinderen ergere en langdurigere psychische problemen ervaren dan kinderen die worden mishandeld door volwassenen. De studie, gepubliceerd in The Lancet Psychiatry, is gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van Pediatric Academic Societies (PAS). Associaties tussen mishandeling, pesten en mentale gezondheidproblemen op lange termijn bij kinderen was al vastgesteld. Voor de […]

Lees verder

Interventie: Kom op voor jezelf

Kinderen fysiek en sociaal weerbaarder maken, met als doel:adequaat kunnen reageren op vervelende/bedreigende situatiesvoorkomen slachtoffer-/daderschap (seks-) misbruikkinderen kunnen meer respectvol omgaan met eigen grenzen en die van anderen.

Lees verder

Interventie: Preventie kindermishandeling 0-19 jaar

Directie, leerkrachten, vertrouwenspersonen, mentoren, leerlingbegeleiders in het onderwijs, medewerkers HCO, medewerkers Jeugdgezondheidszorg en medewerkers van kindercentra- handelen adequaat bij vermoedens van mishandeling- kennen de werkwijze en structuur van de hulpverlening- besteden aandacht aan kindermishandeling, seksueel- en huiselijk geweld

Lees verder