Naar een nieuwe psychiatrie: vroegdetectie en preventie van ernstig psychiatrische aandoeningen

Terwijl overheid en zorgverzekeraars proberen de omvang van de traditionele tweedelijns ggz voor common mental disorders en van de langdurige zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa’s) terug te brengen door ingrepen in de bekostiging van de zorg, breekt er in de wetenschappelijke psychiatrie een ontwikkeling door die op langere termijn veel betere perspectieven biedt op gezondheidswinst tegen lagere kosten.

Lees verder