Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Voor u ligt de handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz. De zorgpaden zijn ontwikkeld op basis van bestaande richtlijnen en beschikbare kennis om psychische problemen van mensen te diagnosticeren en te behandelen. Een uitgewerkt zorgpad moet antwoord geven op de vraag wie-doet-wat-wanneer-en-waarom als antwoord op de zorgvraag van de patiënt. De uitdaging voor de samenwerkende professionals […]

Lees verder

Meer improvisatieruimte in eerstelijns ggz

Minister Edith Schippers (VWS) wil kijken naar de mogelijkheden om meer experimenteerruimte te creëren in de eerstelijns ggz, waardoor betere samenwerking kan worden gerealiseerd met andere domeinen zoals politie en schuldhulpverlening. Tijdens het debat over de ggz in de Tweede Kamer benoemde Schippers expliciet de belangrijke rol voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) in de […]

Lees verder