Voorkomen of verminderen van eenzaamheid in de langdurige zorg: Wetenschappelijk onderbouwde inspiratie uit het buitenland

Deze rapportage laat dertien buitenlandse ‘interventies’ zien waarvan wetenschappelijk bewezen is dat zij succesvol zijn bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid door of vanuit de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Er zijn projecten waar cliënten in aanraking komen met honden, robot(zee)honden en kippen. Bij elk van deze voorbeelden blijkt eenzaamheid bij deelnemers te verminderen. […]

Lees verder

Interventiedatabase Gezond en Actief Leven: met voorgefilterde zoekresultaten

In de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven vindt u actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is een gezamenlijk initiatief van Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) en RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) in samenwerking met Trimbos-instituut. De Interventiedatabase van CGL is in zijn geheel opgegaan in de gezamenlijke interventiedatabase. Zoeken […]

Lees verder

Factsheets Panel Psychisch Gezien

Het Panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Mensen met bijvoorbeeld een psychose, bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis, worden via dit panel regelmatig bevraagd over hun rol in de samenleving, hun mening over actuele kwesties, de geboden zorg en actuele discussies rondom de GGz. Doel […]

Lees verder