Interventie: Casemanagement dementie

Het doel van casemanagement dementie is door de inzet van casemanagers de kwaliteit van leven te handhaven, de nodige zorg in te zetten en crisissituaties te voorkomen zodat de dementerende zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Iedere cliënt wordt begeleid door het traject van voorzieningen in de hele dementieketen. De casemanager zorgt voor afstemming en continuïteit in de zorg.

Lees verder

Interventie: Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS)

Doelstelling Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS) bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo):- vroegtijdige signalering van zorgwekkend ziekteverzuim- tijdige opsporing van eventuele onderliggende (psycho-sociale) problematiek- zo nodig snellere start advisering en/of hulpverlening- voorkomen dat zorgwekkend schoolverzuim uitmondt in ‘afstroom’ qua onderwijsniveau- vermindering van voortijdig schoolverlaten

Lees verder

Interventie: VroegSchakelen

Optimalisering van de signalering bij (beginnende) dementie, depressie en eenzaamheid. Door vroegsignalering kan de miscommunicatie over de vraag ‘wat is er aan de hand’ en ‘het wordt me te veel’ bij dementie, maar ook bij depressie en eenzaamheid, voorkomen worden doordat er tijdig aangegeven wordt wat er aan de hand is en er doorleiding is naar het beschikbare zorgaanbod. Zo kan in een vroeg stadium een betere afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners, zowel informele als formele, georganiseerd worden. De zorg kan worden ingezet ‘op het juist moment en de juiste plaats’ in de thuissituatie.

Lees verder