Inventarisatie van e-mentalhealth toepassingen

Deze bachelorproef betreft een inventarisatie van e-mentalhealth toepassingen in het Vlaams zorglandschap, voor zowel hulpvragers als hulpverleners. In het eerste deel beschrijven we de zorgvernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg en de bijbehorende knelpunten en noden. We bekijken het begrip ‘empowerment’ en het verband ermee met eHealth. Daarna gaan we dieper in op het begrip eHealth […]

Lees verder