Effect van dwangmedicatie als interventie van eerste keus op separatie en toegepaste dwang

Separeren wordt veelvuldig als interventie toegepast – zelfs als eerste voorkeur – bij agressieve of gevaarlijke patiënten sinds de invoering van de Wet Bopz. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2012 als beleid geformuleerd dat separatie teruggedrongen moet worden, zonder substitutie door dwangmedicatie. In 2007 werd Argus ingevoerd als registratiesysteem van dwanginterventies […]

Lees verder

Factsheets Panel Psychisch Gezien

Het Panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Mensen met bijvoorbeeld een psychose, bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis, worden via dit panel regelmatig bevraagd over hun rol in de samenleving, hun mening over actuele kwesties, de geboden zorg en actuele discussies rondom de GGz. Doel […]

Lees verder