Best Practices dwangreductie in de ggz

De afgelopen zes jaar zijn er in Nederland veel ggz-instellingen bezig geweest met projecten gericht op de reductie van dwang en drang. Er is veel bereikt, maar ook nog een lange weg te gaan. Het rapport ‘Best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidzorg’ kan hierbij helpen. Het rapport geeft instellingen handvatten voor effectieve methoden om dwang en drang terug […]

Lees verder