Interventie: Blauwdruk voor een gelukkig en gezond leven

Stel jezelf eens voor: Je staat s’ morgens vol energie op. Je voelt je fitter dan ooit, daardoor start je met volledige focus aan je dag. Je volgt precies de stappen die je moet zetten om te bereiken wat jij wilt bereiken. Na een productieve dag kom je thuis en ervaar je de overvloed aan tijd en energie waardoor je nog volop leuke dingen kunt ondernemen met de mensen die echt belangrijk voor je zijn.

Lees verder

Interventie: Its My Life

Het hoofddoel van de interventie is het stimuleren van beweeggedrag van werknemers. Voor iedere werknemer wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) als doel gesteld.. De tijd die nodig is voor het behalen van deze doelstelling is afhankelijk van het aanvangsniveau van de werknemer, iedereen wordt geacht binnen een jaar aan de norm te voldoen. Concreet wordt het hoofddoel als volgt geformuleerd:- 70% van alle deelnemende werknemers voldoet binnen een jaar aan de NNGB.

Lees verder