Interventie: Een groene gezonde wijk

Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en het ontmoeten van buurtbewoners. Daarnaast is groen in de buurt goed voor de ontwikkeling van kinderen en kan het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en een goed microklimaat. Kortom, groen in de wijk is essentieel voor het verbeteren van de gezondheid van haar inwoners.

Lees verder

Interventie: Blauwdruk voor een gelukkig en gezond leven

Stel jezelf eens voor: Je staat s’ morgens vol energie op. Je voelt je fitter dan ooit, daardoor start je met volledige focus aan je dag. Je volgt precies de stappen die je moet zetten om te bereiken wat jij wilt bereiken. Na een productieve dag kom je thuis en ervaar je de overvloed aan tijd en energie waardoor je nog volop leuke dingen kunt ondernemen met de mensen die echt belangrijk voor je zijn.

Lees verder

Interventie: StemApp

Doel van de f6-StemApp is om jongeren meer bewust te maken van politieke en democratische thema’s in hun stad (en later provincie, regio, land en de EU). Anderzijds is het doel om politici duidelijk te maken hoe jongeren over politieke kwesties denken.De StemApp is bedoeld als digitaal leermiddel in de klas dat aansluit op het vak Mens & Maatschappij/Burgerschap en op de wensen van het Ministerie van Onderwijs, zoals die werden geformuleerd in de Kamerbrief over burgerschap in het onderwijs.Belangrijk is dat we leerlingen kunnen informeren én ondervragen over moeilijke/lastige kwesties, zoals pesten op school, discriminatie, milieu/duurzaamheid, dierenrechten, nationale herdenking, minderhedenstandpunten, etc.  

Lees verder

Interventie: Hof van Reseda

Het hof is (mede) onderdeel van Groningen groeit gezond. Dit is de beleidsvisie van de gemeente Groningen, met als doel stadse initiatieven bijeenbrengen en coördineren en zo een transitie mogelijk maken naar een duurzamer voedselsysteem. Met als speerpunten:Fysiek en juridisch ruimte maken voor initiatievenDuurzaam consumerenGezonde stedelijke leefomgevingIntensieve samenwerkingActuele informatie en actieve communicatieZelf goede voorbeeld geven 

Lees verder

Interventie: Haagse Gezonde Zaken

Een vitaal team met gezonde, fitte medewerkers én de juiste teamspirit zijn de belangrijkste ingredienten om tot goede prestaties te komen.Haagse Gezonde Zaken is de lokale specialist gericht op de invulling van vitaliteitsbeleid door activiteiten op gebied van bewegen, ontspannen en goede voeding. Onze activiteiten zijn erop gericht om in teamverband te werken aan vitaliteit en zijn hoofdzakelijk groepsactiviteiten.Haagse Gezonde Zaken levert maatwerk; we adviseren welke activiteiten je binnen jouw organisatie en rondom de reguliere werkzaamheden het beste kunt inzetten en helpen je met de planvorming en invoering van actief vitaliteitsbeleid binnen je organisatie.Haagse Gezonde Zaken faciliteert; we regelen, coordineren en organiseren de activiteiten om medewerkers te stimuleren tot een gezondere leefstijl en betere prestaties.

Lees verder