Patiënten zonder DSM-IV-diagnose en/of met subklinische klachten in de generalistische en specialistische ggz

De groep patiënten zonder as I-dsm-iv-diagnose in de specialistische ggz is klein. De meeste patiënten in de generalistische en specialistische ggz rapporteren ernstige klachten en symptomen. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Aanleiding voor de studie was de bevinding uit nemesis-2 dat 40% van de patiënten in de ambulante ggz in de voorgaande 12 maanden geen psychische aandoening had, terwijl een dsm-iv-classificatie van de klachten van een patiënt een voorwaarde is voor het starten van verzekerde ggz.

Lees verder