Invoering DSM-5 vanaf 1 januari 2017

De DSM-5 wordt vanaf 2017 leidend voor de klinische praktijk. Dat heeft minister Schippers vorige week laten weten in een brief aan de Kamer. Het besluit van de minister betekent dat zorgverleners vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 als uitgangspunt moeten gebruiken bij de beoordeling of er sprake is van een psychische stoornis. De DSM-5 […]

Lees verder

Kamerbrief over herziening advies Zorginstituut over DSM-5

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’. Op een later moment zal zij de Tweede Kamer haar standpunt laten weten. Download kamerbrief / download bijlage ‘Herzien advies DSM-5, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen‘

Lees verder

‘DSM niet heilig, maar er is geen alternatief’

Begin vorig jaar schreef Zorginstituut Nederland in een advies dat de DSM niet heilig is, maar dat er geen alternatief beschikbaar is. In navolging van onder andere de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de gezamenlijke psychologische verenigingen stelde het instituut dat de zorgbehoefte leidend moet zijn, en niet een DSM-classificatie.

Lees verder

Posttraumatische Stressstoornis in de DSM-5

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) in de DSM-5 ten opzichte van DSM-IV. In dit artikel worden deze verschillen besproken. Een belangrijke wijziging ten opzichte van DSM-IV, is dat PTSS niet meer onder de angststoornissen valt maar onder een geheel nieuwe groep stoornissen, de Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen. Dit heeft een aantal belangrijke […]

Lees verder

Nieuw boek van APA beschrijft psychiatrische aandoeningen in begrijpelijke taal voor patiënten en familie

Patiënten, familie en anderen hebben nu toegang tot de meest recente informatie over psychische stoornissen en beschikbare behandelingen door middel van een uitgebreid, makkelijk te begrijpen boek dat APA vandaag heeft uitgegeven, Understanding Mental Disorders: Your Guide to DSM-5. Understanding Mental Disorders is gebaseerd op de laatste uitgave van APA’s Diagnostic and Statistical Manual of […]

Lees verder