Zorgt e-health behandeling voor minder hunkering naar alcohol en drugs?

Het merendeel van de verslaafden valt na een periode van remissie terug in de verslaving. Craving en een negatief affect zijn belangrijke voorspellers voor terugval. Deze studie onderzoekt de additionele waarde van preventieve terugvalbehandeling bij alcohol-en drugsverslaafden, gegeven in e-health vorm. De pilotbehandeling ‘Blijvend in Balans’ werd hiervoor ingezet. De steekproef bestond uit 31 klinische […]

Lees verder

‘Vrouwelijk brein reageert anders op drugsverslaving dan mannelijk brein’

De hersenen van vrouwen reageren anders op een drugsverslaving dan het brein van mannen, zo blijkt uit een nieuwe studie.  Als vrouwen langdurig verslaafd zijn aan drugs, neemt hun hersenvolume af. Het brein van ex-verslaafde mannen lijkt daarentegen niet gekrompen.  Vooral hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor leertaken bevatten bij ex-verslaafde vrouwen relatief weinig grijze stof. Dat melden […]

Lees verder

Stigmatisering van patiënten met een verslaving en de gevolgen voor de hulpverlening: een systematisch literatuuronderzoek

ACHTERGROND Hulpverleners vervullen een cruciale rol in het herkennen van verslavingsproblematiek. Ook vervullen zij een rol in de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving. DOEL De literatuur rondom attitudes van hulpverleners ten opzichte van patiënten met een alcohol- en/of drugsverslaving in kaart brengen. Inventariseren van mogelijke gevolgen van deze attitudes […]

Lees verder

Stigmatisering van mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving

In dit onderzoek ‘Stigmatisering van mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving‘ wordt stigma en beeldvorming rondom verslaving onderzocht door een vergelijking te maken tussen de attitudes en percepties van vier verschillende groepen: het algemene publiek, huisartsen, zorgverleners werkzaam in de verslavingszorg of GGz, en mensen met een verslaving. Van Boekel promoveerde op 9 januari j.l. […]

Lees verder

Impulsiviteit voorspelt herval bij drugsverslaving

Impulsieve mensen die van een verslaving af proberen te geraken, hervallen sneller dan anderen. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Laura Stevens (Universiteit Gent). De resultaten van het onderzoek zijn een stap vooruit in de behandeling van personen met een drugsverslaving. Een verslaving wordt steeds vaker gezien als een chronische hersenziekte. “Helaas zetten heel wat […]

Lees verder